Dränera hus Eskilstuna

Att dränera hus är en nödvändig åtgärd som bör utföras regelbundet för att förebygga problem med fukt som tränger in i grund eller källare. Det kan kännas som en dyr och onödig åtgärd om man inte har några problem i dagsläget, men det är nödvändigt att planera in detta i sitt löpande fastighetsunderhåll för att man ska slippa problem i framtiden.

Att hoppa över detta steg kommer nämligen att leda till problem som både kan vara svåra att åtgärda och i de flesta fall långt mycket dyrare än att förebygga med en ordentlig dränering.

Så går det till att dränera hus

Dränering av ett hus är en process som kräver ett flertal steg. Här beskriver vi kort hur processen går till.

  1. Först avlägsnar vi det material som ligger närmast huset, vilket till exempel kan vara grässvål, asfalt eller grus. En rekommendation vid återställandet är för övrigt att undvika rabatter eller gräsmatta direkt mot husgrunden då växtlighet kan dra till sig fukt som ställer till problem. Det är bättre att lämna en kant som täcks med grovt grus eller liknande för god avrinning.

  2. Nästa steg är att vi gräver ur en väl tilltagen yta kring huset för att ge plats för nya rör och fyllmassor. Vi avlägsnar gamla dräneringsrör i detta steg.

  3. Därefter installerar vi nya dräneringsrör som hjälper till att leda bort regnvatten och fukt från husgrunden. I detta steg kan man även passa på att installera skyddsmattor mot husgrunden som ger en god barriär mot markfukt.

  4. Vi fyller igen hålen med fyllmassor med god dränerande förmåga och formar marken så att vatten naturligt leds bort från byggnaden.

  5. Nu är din dränering klar och marken kan återställas med exempelvis återplantering, marksten, asfaltering eller annan behandling som ger det slutresultat du vill ha.

dränering av hus

Tilläggsisolera för extra skydd

När man utför en dränering är det en god idé att även ta en titt på isoleringen i grunden. Vi rekommenderar att man tilläggsisolerar grunden i samband med dräneringen, dels för att få ett extra bra skydd mot väta, men även för att få ett mer behagligt klimat i källarutrymmen. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vilka alternativ som finns.

Vi hjälper dig gärna med att dränera ditt hus i Eskilstuna. Kontakta oss idag för att begära offert på jobbet!

Dränera huset och förebygg problem - en smart investering som lönar sig!